صفحه اصلی

موسس و رئیس

درباره اتحادیه

هیات مدیره

معاونت ها

اخبار (روابط عمومی)

مواضع رسمی اتحادیه

جراید

خبرگزاری ها

همکاران

تماس با ما

English Page

اتحاديه صنفی متخصصان ورزش هاي رزمي ایران در سال 1383 و پس از طی مراحل قانونی آغاز به کار کرد. اهم اهداف این اتحادیه توسعه هنر های رزمی در کشور، ارائه تسهیلات صنفی و حقوقی به جامعه رزمی به ویژه متخصصان، برگزاری مسابقات، دوره های فنی و ... به صورت داخلی و بین المللی است.

انتخابات هیات مدیره تاکنون طی دو مرحله در سال های 1383 و 1387 با حضور متخصصان هنرهای رزمی برگزار شده است. اتحادیه فعالیت های خود را در رشته های جودو، تکواندو، ووشو، کونگ فو، کیک بوکسینگ، کاراته، موی تای و ... در قالب معاونت های مربوطه به انجام می رساند. طی سال های گذشته ده ها دوره مسابقات قهرمانی، تعلیم و تربیت مربیان و داوران و اعزام های مختلف به تورنمنت های معتبر بین المللی در رشته های فوق توسط اتحادیه صورت پذیرفته است.

 

Iranian Martial Arts Professionals Union