صفحه اصلی

موسس و رئیس

درباره اتحادیه

هیات مدیره

معاونت ها

اخبار (روابط عمومی)

مواضع رسمی اتحادیه

جراید

خبرگزاری ها

همکاران

تماس با ما

English Page

قانونمندی اساس نظام است. مقام معظم رهبری

اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی به منظور حضور فعال بخش خصوصی و غیر دولتی در صنوف مختلف، به عنوان اولین و تنها اتحادیه صنفی جامعه رزمی در چارچوب قوانین جاری کشور فعالیت می کند.

ضمن خوش آمد گویی به شما بازدید کننده محترم سایت رسمی اتحادیه متخصصان، امیدواریم ما را از انتقادات، نقطه نظرات و پیشنهاد های خود آگاه سازید.

 

Iranian Martial Arts Professionals Union