صفحه اصلی

موسس و رئیس

درباره اتحادیه

هیات مدیره

معاونت ها

اخبار (روابط عمومی)

مواضع رسمی اتحادیه

جراید

خبرگزاری ها

همکاران

تماس با ما

English Page

استاد سیدعلی حق شناس، بنیان گذار و رئیس هیات مدیره اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی، ورزش رزمی را در سال 1359از باشگاه استقلال جنوب تهران در رشته کاراته (کیوکوشین) آغاز و طی بیش از 24 سال ده ها عنوان قهرمانی داخلی و بین المللی را در رشته های کیک بوکسینگ، تکواندو و فول کنتاکت از آن خود کرده است.

وی  فرزند  سید رسول حق شناس، کارمند  بازنشسته  وزارت  بهداری و از کشتی گیران با سابقه تهران، نوه حاج سیدعلی حق شناس و نتیجه حضرت آیت الله حاج سیدحسین حق شناس (میرپورطهرانی) است.

مروری بر زندگی نامه ایشان:

ورود  به  ورزش های رزمی (کاراته- کیوکوشین). 1359

شروع  تکواندو.1366

مربی گری - داوری تکواندو. 1372

اخذ دیپلم متوسطه. 1373

ورود به خدمت سربازی. 1373

ورود به دانشگاه. 1376

پایه گذاری تکواندو در دانشگاه آزاد اسلامی . 1376

اعزام اولین تیم ورزشی غیردولتی به مسابقات برون مرزی. 1378

پایه گذاری انجمن صنفی کانون تکواندوکاران ایران (اولین نهاد مدنی ورزش ایران). 1379

پایه گذاری هنر رزمی تاپ تکواندو. 1381

پایه گذاری اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی ایران. 1383

پایه گذاری جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش ایران. 1385

نگارش نخستین منبع فارسی جنبش امل لبنان. 1388-1385

پایه گذاری كنفدراسيون ساواته آسيا.1387

نگارش کتاب حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر تنب و بوموسی. 1389 

نگارش كتاب مبانی دیپلماسی و آداب دیپلماتیک. 1390.

 

سوابق قهرمانی

سوابق مربی گری

سوابق اجرایی

 

Iranian Martial Arts Professionals Union