رضا مهماندوست در گفت و گو با وب سايت رسمی اتحاديه متخصصان:

 

زمانی كه سينه سوختگان، فدراسيون را در اختيار بگيرند باز می گردم.

 

اشاره:

 بالاخره رفت، بهترين سرمربی تكواندو جهان و پرافتخارترين مربی تاريخ ورزش های رزمی ايران به دليل تنگ نظری افرادی بي ريشه ر به سركردگی فردی بي صلاحيت كه سال هاست با پول و امكانات بيت المال بر اين ورزش چنبره زده، هجرت را بر ماندن در وطن ترجيح داد و بار ديگر عزم سفر به سرزمين كنفوسيسی ها را نمود. حقيقتاً بايد به حال اين ورزش دولتی افسوس خورد، كه نالايقان و وطن فروشان منفعت طلب بر آن حكم رانی مي كنند و اين گونه نخبه های تكرار نشدنی را دو دستی به خارجی ها تحويل می دهند. سخني نيز با مهماندوست داريم كه گفته: "جايي می روم كه قبولم دارند". اين كه عده ای شرور در باندی خاص به دليل حضور مقطعی در قدرت، مانع فعاليت شما در كشور مي شوند دليل بر كم ارزش دانستن كار شما از سوي قاطبه مردم نيست. فارغ از اين كه بزرگ ترين و ريشه دارترين تشكل ورزش ايران اعتقادی راسخ به توانمندی های فنی رضا مهماندوست دارد، مردم شريف و فهيم ايران زمين نيز به خوبي حق را از باطل و خير را از شر تميز مي دهند و دعاي خيرشان بدرقه راهت است و چشم انتظار بازگشتت به ميهن، استاد.

 

لطفاً از كم و كيف قراردادتان بگوييد، چه وظايفي در قراردادتان قيد شده است؟

قراردادم در ۲ بند كلي تنظيم شده است. بند نخست به عنوان سرمربي تيم ملي تكواندو تايوان و بند دوم به عنوان مدرس در دانشگاه ها و دوره هاي مربي گري براي مربيان ااين كشور. مبلغ قرارداد حدود هشت هزار دلار به اضافه هزينه هاي اسكان است كه از ۱۵ مه ۲۰۱۳ تا پايان بازي هاي اينچوان كره جنوبي در اكتبر ۲۰۱۴ بسته شده است.

آيا در اين يك سال و نيم كه از سرمربي گري تيم ملي جدا شديد از طرف رئيس فدراسيون براي بازگشت با شما تماسي گرفته شد؟

ااز طرف خود پولادگر هيچ تماسي با من گرفته نشد، اما ديگران واسطه شدند كه برگردم، اما بايد باز هم بگويم تا زماني كه اين فدراسيون و اين اشخاص در آن حضور دارند من به هيچ وجه بر نمي گردم.

آيا اگر تغيير و تحولي در فدراسيون ايجاد شد و شخصي كه از نظر فني و مديريتي مورد وثوق شما و بالعكس باشد باز هم باز نمي گرديد؟

چرا برنگردم؟ مطمئناً اگر اهل فن و افراد سينه سوختهِ تكواندو، فدراسيون را دراختيار بگيرند باز مي گردم؟ آرزويم اين است كه بارديگر به تيم ملي كشورم خدمت كنم و اافتخارات گذشته را تكرار نمايم. با اين شرايطي كه گفتيد اولويت اولم تيم كشور عزيزم ايران است، اما چون با كشور تايوان قرارداد دارم بايد تا پايان قرارداد به آن ها متعهد باشم. اما اگر اين اتفاق بيافتد بلافاصله پس از اتمام قرارداد، در خدمت تيم ملي خواهم بود.

به نظر شما تيم ملي در آينده و به ويژه در رقابت هاي جهاني چه نتايجي را مي گيرد؟

اميدوارم تيم ملي باز هم از سكوي اول جهان صعود كند، اما با اين شرايط فكر نمي كنم بتواند به عنوان قهرماني دست يابد.

و سخن آخر؟

در پايان از اين كه اين شرايط باعث شد تا ايران را ترك كنم از مردم شريف ايران عذرخواهي مي كنم. انشالله شرايطي فراهم گردد تا بار ديگر بازگردم و در خدمت تكواندوي كشور و تيم ملي باشم.

با آرزوي پيروزي براي شما.

با تشكر از شما.

 

۱۵/۰۲/۱۳۹۲