مهندس حميدرضا توكل قائم مقام اتحاديه متخصصان ورزش های رزمی

بايد خونی تازه در رگ های تكواندو ايران جاری شود

 

 

تغيير كادر فنی تيم ملي آن چند ماه مانده به المپيك عامل شكست تكواندو ايران در المپيك لندن بود. مهندس حميدرضا توكل قائم مقام اتحاديه متخصصان ورزش هاي رزمی در گفت و گو با وب سايت رسمی اتحاديه متخصصان با بيان مطلب فوق گفت: اكنون كه تيم ملي تكواندو نتيجه نگرفته كساني كه فرصت طلبانه زبان در كام فرو برده و تا ديروز هم دست آقايان بودند، صرفاً به خاطر منافع شخصی و عقده گشايی، عاملان شكست در المپيك را مورد حمله قرار می دهند. وِ ي افزود: ما از ده ماه پيش به رغم فرافكنی های گرفتن دو طلا در المپيك و وفور مربيان مجرب و ... به عنوان تنها منتقد اين قضيه بارها  به خاطر منافع كشور كارشناسي متذكر شديم كه كنارگذاشتن سرمربی كارآمد تيم ملی علاوه بر غيراخلاقی بودن آن اشتباهی بزرگ است.

مديريت نابخردانه عامل شكست تكواندو ايران در المپيك بود

حتی پس از مسابقات آسيايي در ارديبهشت ماه هم گفتيم كه اين افت، زنگ خطر جدی برای لندن است و تا فرصت باقی است رضا مهماندوست را برگردانيد. اما آقايانی كه پيشينه رفتاري و صلاحيت شان برای همگان روشن است و به دليل اين گونه رفتارهايشان سابقه های قضايي هم دارند به ما تهمت وطن فروشی زدند.عضو شوراي مركزی جمعيت سازمان های غيردولتی ورزش در ادامه افزود: به طور قطع نبايد بازيكنان را مقصر اين شكست ناميد بلكه سيستم مديريت نابخردانه ای كه به لطف پول و امكانات بيت المال و زحمت مربيان تا سال ها خود را عامل موفقيت تكواندو مي دانست، مسبب اين شكست است. توكل درباه شرايط آينده تكواندو اظهار داشت: بايد خونی تازه در رگ های اين ورزش جاری شود و اگر كادر فعلی هرچه سريع تر تغيير نكند در آينده نزديك بازهم شاهد شكست های بيش تر از اين خواهيم بود. گو اين كه شنيده ها حاكی از بركناری قريب الوقوع گروه حاكم بر فدراسيون تكواندو است.

مصاحبه:  فرشاد صفوی راد

سایت رسمی اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی- 12/6/1391